Διαχωρισμός του Zustandspassiv από άλλες δομές

CA71

 

Ο Zustandspassiv (sein + μετοχή παρακειμένου) ταυτίζεται με άλλες δομές. Ο διαχωρισμός του Zustandspassiv από ταυτόσημες δομές είναι εφικτός αν προβούμε σε συγκεκριμένους ελέγχους.

 

Σε αυτούς τους ελέγχους μετατρέπουμε το Zustandspassiv, που όπως είπαμε εκφράζει το αποτέλεσμα μιας ενέργειας, σε ενεργητική φωνή. Άρα ουσιαστικά προσπαθούμε από τη διατύπωση του αποτελέσματος μιας ενέργειας να φτάσουμε στη διατύπωση της ίδιας της ενέργειας, η οποία έχει κάποιον "δράστη" και εκφράζεται με την ενεργητική φωνή.

 

 

Η ενεργητική πρόταση έχει αντικείμενο σε αιτιατική το υποκείμενο της παθητικής πρότασης.

 

Παραδείγματα
έλεγχος μετατροπής
 
Der Motor ist repariert.
Zustandspassiv
 
ενεργητική
Man repariert den Motor.
Der Laden ist geöffnet. Man öffnet den Laden.

 

 

Αυτή η μετατροπή δεν είναι εφικτή στις εξής δομές:

 

 

Παρακείμενος ενεργητικής με sein

 

Παραδείγματα
έλεγχος μετατροπής
 
Ich bin zurückgekommen.
παρακείμενος οριστικής με sein
 
ενεργητική
Man kommt mich zurück.
  ΛΑΘΟΣ

 


 

 

Επίθετα ως κατηγορούμενα (μετοχές παρακειμένου που χρησιμοποιούνται ως επίθετα)

 

Παραδείγματα
έλεγχος μετατροπής
 
Er ist begabt.
επίθετα ως κατηγορούμενα
 
ενεργητική
Man begabt ihn.
  ΛΑΘΟΣ

 

 


 

 

Zustandsreflexiv

 

Παραδείγματα
έλεγχος μετατροπής
 
Er ist verliebt.
Zustandsreflexiv
 
ενεργητική
Man verliebt ihn.
  ΛΑΘΟΣ