Το επίθετο

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται επίθετα.

 

alt, heftig, freundlich, stolz, deutsch, weiblich, schön, gelb, wichtig, erfolgreich, faul, müde, kreativ

 

Το επίθετο είναι το μέρος του λόγου που αποδίδει μια ιδιότητα, ένα χαρακτηριστικό ή μια ποιότητα στο ουσιαστικό που προσδιορίζει.

 

 

Ένα επίθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:

 

  Παραδείγματα

προσδιορισμός σε ουσιαστικό

Das Hotel hat sehr nettes Personal.

προσδιορισμός σε επίθετο

Das ist eine typisch deutsche Spezialität.

προσδιορισμός σε επίρρημα

Er sitzt weit oben.

κατηγορούμενο

Die Wohnung ist geräumig.

επιρρηματικός προσδιορισμός

Meine Schwester singt sehr schön.

 

 

Παρόλο που τα επίθετα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου, στα γερμανικά κλίνονται μόνο όταν χρησιμοποιούνται ως προσδιορισμοί σε ουσιαστικό, σε διαφορετική περίπτωση δεν κλίνονται.

 

  Παραδείγματα
προσδιορισμός σε ουσιαστικό nettes Personal, hübsche Frau, leckere Kekse, erfahrener Pilot, idyllische Landschaft

 

 

Τα περισσότερα επίθετα μπορούν να σχηματίσουν παραθετικά.

 

  Παραδείγματα
σχηματισμός παραθετικών

schnell, schneller, am schnellsten -interessant, interessanter, am interessantesten

 

 

Πολλά επίθετα προκειμένου να συμπληρώσουν τη σημασία τους συνδέονται με άλλους όρους. Τα συμπληρώματα αυτά είναι απλά αντικείμενα σε διάφορες πτώσεις ή εμπρόθετα αντικείμενα.

 

  Παραδείγματα
συμπληρώματα jemandem böse sein, jemandem etwas schuldig sein, auf etwas/jemanden angewiesen sein

 

 

Τα αριθμητικά επίθετα αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα.

 

  Παραδείγματα
αριθμητικά επίθετα acht, achte, achtel, achtfach, achterlei