Επιθετική κλίση των ουσιαστικών

 

Η επιθετική κλίση των ουσιαστικών περιλαμβάνει ουσιαστικοποιημένα επίθετα και μετοχές.

 

Αυτά τα ουσιαστικά κλίνονται σαν επίθετα σύμφωνα με τις τρεις κατηγορίες κλίσης των επιθέτων. Συνήθως πρόκειται για αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά, πιο σπάνια συναντώνται ουδέτερα.

 

Επομένως είναι καθοριστικό αν το ουσιαστικό συνοδεύεται από το οριστικό άρθρο και άλλα (πρώτη κλίση), από το αόριστο άρθρο και άλλα (δεύτερη κλίση) ή δεν συνοδεύεται από κάποιο άρθρο (τρίτη κλίση).

 

 

 

Πρώτη κατηγορία κλίσης

 

 
ενικός
πληθυντικός
 
αρσενικά
θηλυκά
 
ονομαστική der Angestellte die Angestellte die Angestellten
γενική des Angestellten der Angestellten der Angestellten
δοτική dem Angestellten der Angestellten den Angestellten
αιτιατική den Angestellten die Angestellte die Angestellten

 

 
ενικός
πληθυντικός
 
ουδέτερα
 
ονομαστική das Ähnliche die Ähnlichen
γενική des Ähnlichen der Ähnlichen
δοτική dem Ähnlichen den Ähnlichen
αιτιατική das Ähnliche die Ähnlichen

 

 

Δεύτερη κατηγορία κλίσης

 

 
ενικός
πληθυντικός
 
αρσενικά
θηλυκά
 
ονομαστική ein Angestellter eine Angestellte keine Angestellten
γενική eines Angestellten einer Angestellten keiner Angestellten
δοτική einem Angestellten einer Angestellten keinen Angestellten
αιτιατική einen Angestellten eine Angestellte keine Angestellten

 

 
ενικός
πληθυντικός
 
ουδέτερα
 
ονομαστική ein Ähnliches keine Ähnlichen
γενική eines Ähnlichen keiner Ähnlichen
δοτική einem Ähnlichen keinen Ähnlichen
αιτιατική ein Ähnliches keine Ähnlichen

 

 

Τρίτη κατηγορία κλίσης

 

 
ενικός
πληθυντικός
 
αρσενικά
θηλυκά
 
ονομαστική --- Angestellter --- Angestellte --- Angestellte
γενική --- Angestellten --- Angestellter --- Angestellter
δοτική --- Angestelltem --- Angestellter --- Angestellten
αιτιατική --- Angestellten --- Angestellte --- Angestellte

 

 
ενικός
πληθυντικός
 
ουδέτερα
 
ονομαστική --- Ähnliches --- Ähnliche
γενική --- Ähnlichen --- Ähnlicher
δοτική --- Ähnlichem --- Ähnlichen
αιτιατική --- Ähnliches --- Ähnliche