Το επίρρημα

F10

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται επιρρήματα.

 

schon, noch, meistens, genug, jetzt, innen, hier, dort, damals, halbwegs, gerne, einst, drittens

 

 

Τα επιρρήματα μπορούν να χρησιμοποηθούν ως εξής:

 

  Παραδείγματα
επιρρηματικός προσδιορισμός Sie hat mich nie besucht.
προσδιορισμός σε ουσιαστικό Der Mann dort ist mein Vater.
προσδιορισμός σε επίθετο Sie lernt besonders schnell.
προσδιορισμός σε επίρρημα Sie hilft mir sehr gerne.
κατηγορούμενο Das Leben in einer Großstadt ist anders.

 

 

Τα επιρρήματα δεν κλίνονται, ανήκουν δηλαδή στα άκλιτα μέρη του λόγου. Επιπλέον τα επιρρήματα δε σχηματίζουν - με λίγες εξαιρέσεις - παραθετικά.

 

 

Τα επιρρήματα διακρίνονται σύμφωνα με τη σημασία τους σε διάφορες κατηγορίες.

 

σημασία Παραδείγματα
χρόνος heute, vorher, damals, danach usw.
αιτία deshalb, dennoch, darum, trotzdem usw.
τρόπος sehr, gerne, sofort, anders usw.
τόπος dort, hier, da, dorthin usw.