Ενεργητική και παθητική φωνή

 

Υπάρχουν δύο φωνές, η ενεργητική και η παθητική. Η παθητική χρησιμοποιείται σε σύγκριση με την ενεργητική φωνή πολύ σπανιότερα.

 

 

Διαφορές ενεργητικής - παθητικής φωνής

 

Η ενεργητική και η παθητική φωνή διαφέρουν κατ΄αρχάς στους τύπους. Η παθητική σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα werden και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος.

 

Παραδείγματα φωνή
Der Mechaniker repariert den Motor. ενεργητική
Der Motor wird repariert. παθητική

 


 

 

Με τις δύο φωνές, την ενεργητική και την παθητική, μπορεί να περιγράψει κανείς ίδια γεγονότα, η επιλογή όμως μιας ενεργητικής ή παθητικής διατύπωσης αλλάζει τον τρόπο παρουσίασης ενός γεγονότος όπως και τον τρόπο παρουσίασης του "δράστη" αυτού του γεγονότος.

 

 

Στην ενεργητική σύνταξη ο "δράστης" (που ταυτίζεται με το υποκείμενο της πρότασης) παίζει κεντρικό ρόλο.

 

Παράδειγμα φωνή
Der Mechaniker repariert den Motor. ενεργητική

 

 

Αυτό αφορά και πρότασεις όπου ο "δράστης", δηλαδή το υποκείμενο, δεν ενεργεί.

 

Παράδειγμα φωνή
Opa schläft. ενεργητική
Sie liegt in der Sonne.
Er erhielt eine Einladung.

 

 

Από την άλλη πλευρά ο "δράστης" στην παθητική σύνταξη έχει υποδεέστερη σημασία ή ακόμα συχνότερα καμία σημασία, γι΄αυτό τις περισσότερες φορές παραλείπεται και δεν αναφέρεται στην πρόταση.

 

Παραδείγματα φωνή "δράστης"
Der Mechaniker repariert den Motor. ενεργητική κεντρική σημασία
Der Motor wird vom Mechaniker repariert. παθητική υποδεέστερη σημασία
Der Motor wird repariert. παθητική καμία σημασία / δεν αναφέρεται στην πρόταση