Το άρθρο

G10

 

Τα άρθρα βρίσκονται πάντα μπροστά από ένα ουσιαστικό. Υπάρχει το οριστικό άρθρο der, die, das, το αόριστο άρθρο ein, eine, ein και το μηδενικό άρθρο δηλαδή η περίπτωση απουσίας άρθρου, που σημαίνει ότι το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο.

 

Παραδείγματα  
Das Brot ist nicht mehr frisch. οριστικό άρθρο
Ich möchte ein Eis essen. αόριστο άρθρο
Ich brauche Eier für den Kuchen. μηδενικό άρθρο

 

 

Κάποιες αντωνυμίες, όπως για παράδειγμα οι κτητικές αντωνυμίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως άρθρα. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή τους τη λειτουργία βρίσκονται μπροστά από ένα ουσιαστικό.

 

Παραδείγματα  
Dieses Auto ist meins. χρήση ως αντωνυμία
Dieses Auto ist mein Auto. χρήση ως άρθρο

 

 

Τα άρθρα κλίνονται και έχουν το ίδιο γένος, τον ίδιο αριθμό και την ίδια πτώση με το ουσιαστικό που συνοδεύουν.

 

Παραδείγματα  
Er hat den Schülern alles erklärt. γένος: αρσενικό
  αριθμός: πληθυντικός
  πτώση: δοτική

 

 

Όσον αφορά τη χρήση του άρθρου ισχύει γενικότερα ότι το οριστικό άρθρο συνοδεύει ένα ουσιαστικό όταν αυτό για το οποίο γίνεται λόγος, θεωρείται γνωστό. Αντίθετα το αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται όταν αυτό για το οποίο γίνεται λόγος, θεωρείται άγνωστο. Το μηδενικό άρθρο χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις.