Οι προτάσεις κρίσεως

 

Κρίσεως ονομάζονται οι προτάσεις που εκφράζουν μια κρίση ή μια πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής.

 

Παραδείγματα
Patrick besucht uns morgen.
Jemand hat an der Tür geklopft.
Hans müsste um diese Zeit zu Hause sein.

 

 

Οι πρότασεις κρίσεως έχουν τα εξής τυπικά χαρακτηριστικά:

 

θέση ρήματος δεύτερη
έγκλιση οριστική
Konjunktiv II
επιτονισμός ελάττων
σημείο στίξης τελεία ή κόμμα