Τελικοί σύνδεσμοι

MA10

 

Τελικοί είναι οι ακόλουθοι υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

damit
um...zu

außer um...zu

dass