Εννοιολογικές κατηγορίες ρημάτων

CA122

 

Τα ρήματα χωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με τη σημασία τους, σύμφωνα δηλαδή με το αν εκφράζουν μια ενέργεια, μια κατάσταση ή μια διαδικασία στην οποία υπόκειται το υποκείμενο.

 

 

1. Ρήματα που εκφράζουν ενέργεια

 

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ρήματα που εκφράζουν ότι το υποκείμενο ενεργεί.

 

Παραδείγματα
singen, arbeiten, schlagen, essen, anrufen, spielen, erschießen, zerstören, bauen, helfen, lesen, gehen, schreiben, lachen usw.

 

 

2. Ρήματα που εκφράζουν μια διαδικασία στην οποία υπόκειται το υποκείμενο

 

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ρήματα που εκφράζουν ότι το υποκείμενο αλλάζει ή υπόκειται σε μια διαδικασία.

 

Παραδείγματα
einschlafen, verhungern, sterben, erfrieren, wachsen, fallen, erfrieren, aufwachen usw.

 

 

3. Ρήματα που εκφράζουν κατάσταση

 

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ρήματα που εκφράζουν μία κατάσταση. Το υποκείμενο δεν αλλάζει.

 

Παραδείγματα
leben, sein, wohnen, liegen, sich befinden, schlafen usw.


CA122A

 

Aktionsarten

 

Οι Aktionsarten διαφοροποιούν αυτό που εκφράζει το ρήμα σύμφωνα με τη χρονική και εννοιολογική εξέλιξή του.

 

 

Διαφοροποιούμε τις εξής κατηγορίες:

 

 

1. Durativ: Ρήματα τα οποία εκφράζουν κάτι χωρίς χρονικό όριο.

 

Παραδείγματα
arbeiten, schlafen, sehen, laufen, essen, wandern usw.

 

 

Στην κατηγορία αυτών των ρημάτων ανήκουν και

 

  Παραδείγματα
ρήματα που εκφράζουν επανάληψη (frequentativ) streicheln, plätschern, flattern usw.
ρήματα που αυξάνουν την ένταση μιας έννοιας (intensiv) brüllen, saufen usw.
ρήματα που μειώνουν την ένταση μιας έννοιας (diminutiv) lächeln, hüsteln usw.

 

 

 

2. Perfektiv: Ρήματα τα οποία εκφράζουν κάτι που έχει χρονικό όριο.

 

Παραδείγματα
einschlafen, beginnen, aufhören, weggehen, abfliegen usw.

 

 

Στην κατηγορία αυτών των ρημάτων ανήκουν και

 

  Παραδείγματα

ρήματα που εκφράζουν την έναρξη ενός συμβάντος (ingressiv)

losfahren, einschlafen, weggehen usw.
ρήματα που εκφράζουν τη λήξη ενός συμβάντος (egressiv) finden, verblühen, platzen usw.
ρήματα που εκφράζουν τη σταδιακή μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη (mutativ) reifen, altern, rosten usw.

ρήματα που εκφράζουν τη μετάβαση σε μία νέα κατάσταση (kausativ)

sprengen, öffnen, beugen usw.