Εννοιολογικές κατηγορίες

 

Aktionsarten

 

Οι Aktionsarten διαφοροποιούν αυτό που εκφράζει το ρήμα σύμφωνα με τη χρονική και εννοιολογική εξέλιξή του.

 

 

Διαφοροποιούμε τις εξής κατηγορίες:

 

 

1. Durativ: Ρήματα τα οποία εκφράζουν κάτι χωρίς χρονικό όριο.

 

Παραδείγματα
arbeiten, schlafen, sehen, laufen, essen, wandern usw.

 

 

Στην κατηγορία αυτών των ρημάτων ανήκουν και

 

  Παραδείγματα
ρήματα που εκφράζουν επανάληψη (frequentativ) streicheln, plätschern, flattern usw.
ρήματα που αυξάνουν την ένταση μιας έννοιας (intensiv) brüllen, saufen usw.
ρήματα που μειώνουν την ένταση μιας έννοιας (diminutiv) lächeln, hüsteln usw.

 

 

 

2. Perfektiv: Ρήματα τα οποία εκφράζουν κάτι που έχει χρονικό όριο.

 

Παραδείγματα
einschlafen, beginnen, aufhören, weggehen, abfliegen usw.

 

 

Στην κατηγορία αυτών των ρημάτων ανήκουν και

 

  Παραδείγματα

ρήματα που εκφράζουν την έναρξη ενός συμβάντος (ingressiv)

losfahren, einschlafen, weggehen usw.
ρήματα που εκφράζουν τη λήξη ενός συμβάντος (egressiv) finden, verblühen, platzen usw.
ρήματα που εκφράζουν τη σταδιακή μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη (mutativ) reifen, altern, rosten usw.

ρήματα που εκφράζουν τη μετάβαση σε μία νέα κατάσταση (kausativ)

sprengen, öffnen, beugen usw.