Παρατηρήσεις (αυτοπαθή & αλληλοπαθή ρήματα)

 

3. Τα αυτοπαθή όπως και τα αλληλοπαθή ρήματα δεν σχηματίζουν παθητική και Zustandspassiv.

 

Κάποια αυτοπαθή ρήματα σχηματίζουν Zustandsreflexiv, η προϋπόθεση όμως είναι η αυτοπαθής αντωνυμία να βρίσκεται σε αιτιατική. Το Zustandsreflexiv σχηματίζεται όπως το Zustandspassiv με το βοηθητικό "sein" και τη μετοχή παρακειμένου. Η αυτοπαθής αντωνυμία παραλείπεται.

 

Παραδείγματα  
sich erholen Er ist erholt.
sich verlieben Er ist verliebt.
sich enttäuschen Er ist enttäuscht. *
sich öffnen Die Tür ist geöffnet. *
reflexives Verb Zustandsreflexiv

 

* Στα αυτοπαθή ρήματα της κατηγορίας 2b, όπου "η χρήση της αυτοπαθούς αντωνυμίας προκύπτει από την ταύτιση του αντικειμένου με το υποκείμενο" μπορεί να διακρίνει κανείς μόνο από τα συμφραζόμενα αν πρόκειται για τύπο Zustandsreflexiv ή τύπο Zustandspassiv, γιατί και οι δύο τύποι σχηματίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή sein + μετοχή παρακειμένου.

 

ρήμα Παραδείγματα  
sich enttäuschen Er ist enttäuscht. Er wurde enttäuscht. Zustandspassiv
Er hat sich enttäuscht. Zustandsreflexiv
sich öffnen Die Tür ist geöffnet. Die Tür wurde geöffnet. Zustandspassiv
Die Tür hat sich geöffnet. Zustandsreflexiv