Επίθετα που λήγουν σε -el

 

Επίθετα που λήγουν σε -el:

 

Σε αυτή την ομάδα των επιθέτων χάνεται το μη τονιζόμενο e της κατάληξης, όταν το επίθετο λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός ενός ουσιαστικού.

 

  Παραδείγματα
dunkel
dunkler Raum
flexibel
flexible Altersgrenze
irreparabel
irreparable Defekte