Επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -e

 

Επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -e:

 

Κάποια επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -e χρησιμοποιούνται και χωρίς το -e.

 

  Παραδείγματα
blöd - blöde Paul ist blöd / blöde
nah - nahe das Haus ist nah / nahe
mild - milde das Wetter ist mild / milde

 

 

Το -e της κατάληξης χάνεται όταν το επίθετο κλίνεται, όπως συμβαίνει και σε όλα τα επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -e.

 

  Παραδείγματα
blöd - blöde ein blöder Mensch
müde ein müder Schüler