Το επίθετο hoch

 

Το επίθετο hoch

 

Κατά την κλίση του επιθέτου hoch αλλάζει το ληκτικό σύμφωνο, ουσιαστικά χάνεται το c.

 

  Παραδείγματα
hoch ein hohes Gebäude