Ιδιαιτερότητες

Στην ενότητα αυτή διευκρινίζονται σημαντικά ερωτήματα που αφορούν την κλίση των ρημάτων:

 

1. Πότε σχηματίζεται ο παρακείμενος ή ο υπερσυντέλικος με το βοηθητικό haben, πότε με το βοηθητικό sein;

 

Παραδείγματα
Ich habe meine Mutter gestern Abend angerufen.
Laura ist wieder zu ihren Großeltern gefahren.

 

 

2. Πότε σχηματίζεται η μετοχή παρακειμένου με το πρόθημα ge-, πότε χωρίς πρόθημα;

 

Παραδείγματα
gekauft, gesagt, gegangen, vorgelesen
verkauft, besagt, entgangen, vorbereitet

 

 

3. Σε ποια ρήματα και πότε υπάρχει αύξηση -e- στην κατάληξη;

 

Παραδείγματα
arbeitest, arbeitet, gearbeitet usw.
atmest, atmet, geatmet usw.

 

 

4. Σε ποια ρήματα και πότε υπάρχει απαλοιφή του -s- στην καταληξη;

 

Παραδείγματα
du heißt, du tanzt, du isst, du liest usw.

 

 

5. Σε ποια ρήματα και πότε υπάρχει απαλοιφή του -e- στο θέμα ή στην κατάληξη;

 

Παραδείγματα
sammle, sammeln, lächle, lächeln
ändern, feiern, rudern, zaubern

 

 

6. Πώς σχηματίζεται ο παρακείμενος ή ο υπερσυντέλικος σε συγκεκριμένα ρήματα όπως τα Modalverben;

 

Παραδείγματα
Ich habe sofort nach Hause gehen müssen.
Sie hat sich scheiden lassen.