Ιδιαιτερότητες των Modalverben

CA111

 

Τα Modalverben dürfen, können, müssen, sollen, wollen και ich möchte συνδέονται κατά κανόνα με ένα απαρέμφατο, δεν έχουν άλλα συμπληρώματα (π.χ. αντικείμενα). Το απαρέμφατο που συνδέεται με ένα Modalverb δεν συνοδεύεται από τη λέξη zu.

 

Παραδείγματα Αντικείμενα Συμπλήρωμα του αυτόνομου ρήματος
Ich kann dir nicht helfen. dir = αντικείμενο σε δοτική helfen + δοτική
Peter will seine Oma besuchen. seine Oma = αντικείμενο σε αιτιατική besuchen + αιτιατική

 

 

Τα Modalverben μπορούν να συνδεθούν και με άλλα Modalverben.

 

Παράδειγμα
Du musst Deutsch können.


CA111A

 

Η σύνδεση ενός Modalverb με ένα απαρέμφατο προϋποθέτει ταυτοπροσωπία, το υποκείμενο δηλαδή του Modalverb πρέπει να ταυτίζεται με αυτό του απαρεμφάτου.

 

Παραδείγματα υποκείμενο του Modalverb υποκείμενο του απαρεμφάτου
Ich kann dir nicht helfen. ich ich
Peter will seine Oma besuchen. Peter Peter


CA111B

 

Τα Modalverben μπορούν να λειτουργήσουν και ως αυτόνομα ρήματα, τότε δεν συνδέονται με ένα απαρέμφατο, αλλά με επιρρηματικούς προσδιορισμούς που δηλώνουν κατεύθυνση (αφορά όλα τα Modalverben) ή με αντικείμενα σε αιτιατική (αφορά τα Modalverben wollen, mögen, ich möchte και können). Συχνά πρόκειται για ελλειπτικές προτάσεις όπου δεν αναφέρεται το απαρέμφατο γιατί εννοείται.

 

 

Παραδείγματα Συμπλήρωμα
Ich muss hin. επιρ. προσδιορισμός κατεύθυνσης
Sie will in die Stadt. επιρ. προσδιορισμός κατεύθυνσης
Lisa möchte noch ein Stück Pizza. αντικείμενο σε αιτιατική
Ich kann Deutsch. αντικείμενο σε αιτιατική


CA111C

 

Τα Modalverben wollen και ich möchte μπορούν να συνδεθούν με μια ειδική πρόταση (dass-Satz). Τότε το υποκείμενο των wollen / ich möchte δεν ταυτίζεται με αυτό της ειδικής πρότασης (dass-Satz). Εξαίρεση αποτελούν ειδικές προτάσεις με παθητική ή με Modalverb.

 

 

Παραδείγματα υποκείμενο του Modalverb υποκείμενο της ειδικής πρότασης (dass-Satz)
Ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. ich du
Sie möchte, dass alle zur Party kommen. sie alle


CA111D

 

Τα Modalverben σχηματίζουν τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο με το βοηθητικό ρήμα haben και το απαρέμφατο αντί για τη μετοχή παρακειμένου.

 

Παράδειγμα
Ich habe sofort nach Haus gehen müssen.

 

 

Όταν όμως το Modalverb χρησιμοποιείται ως αυτόνομο ρήμα (δηλαδή δεν συνδέεται με απαρέμφατο), τότε ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος σχηματίζονται κανονικά με τη μετοχή παρακειμένου.

 

Παράδειγμα
Ich habe sofort nach Haus gemusst.


CA111E

Επίσης τα Modalverben δεν σχηματίζουν

 

1. τύπους προστακτικής και

 

2. τύπους παθητικής. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν σε παθητικές πρότασεις αν συνδεθούν με ένα παθητικό απαρέμφατο.

 

Παράδειγμα
Das Haus muss renoviert werden.