Ιδιαιτερότητες των Modalverben

 

Η σύνδεση ενός Modalverb με ένα απαρέμφατο προϋποθέτει ταυτοπροσωπία, το υποκείμενο δηλαδή του Modalverb πρέπει να ταυτίζεται με αυτό του απαρεμφάτου.

 

Παραδείγματα υποκείμενο του Modalverb υποκείμενο του απαρεμφάτου
Ich kann dir nicht helfen. ich ich
Peter will seine Oma besuchen. Peter Peter