Ιδιαιτερότητες

 

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ζευγάρια ρημάτων που δηλώνουν κίνηση προς μια κατεύθυνση ή στάση.

 

Τα ρήματα κίνησης συνδέονται με έναν προσδιορισμό που δηλώνει κατεύθυνση και ένα αντικείμενο σε αιτιατική. Πρόκειται δηλαδή για μεταβατικά ρήματα.

 

Τα στατικά ρήματα συνδέονται με έναν προσδιορισμό που δηλώνει στάση και είναι αμετάβατα.

 

ρήματα κίνησης
 
στατικά ρήματα

μεταβατικά

ομαλά

stellen
stehen

αμετάβατα

ανώμαλα*

legen
liegen
setzen
sitzen
hängen
hängen
stecken
stecken
 
wohin?
wo?
 
 
κατεύθυνση
στάση
 

 

* το ρήμα stecken είναι και στις δύο ομάδες ομαλό

 

 

Παραδείγματα  
Ich stelle das Buch ins Regal. Das Buch steht im Regal.
Ich lege das Heft auf den Tisch. Der Tisch liegt auf dem Tisch.
Ich setze mich in den Sessel. Ich sitze im Sessel.
Ich hänge das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand.
Ich stecke den Schlüssel in die Tasche. Der Schlüssel steckt in der Tasche.
μεταβατικά αμετάβατα