Σχηματισμός παραθετικών

EA16

 

Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με το θέμα του επιθέτου στο θετικό βαθμό και την κατάληξη -er. Ενώ ο υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται επίσης με το θέμα του επιθέτου στο θετικό βαθμό και την κατάληξη -st.

 

 
θέμα του επιθέτου στο θετικό βαθμό
συγκριτικός βαθμός
υπερθετικός βαθμός
σχηματισμός παραθετικών
schnell
schneller
schnellst
faul
fauler
faulst
bequem
bequemer
bequemst

 

 

Πολλά μονοσύλαβα επίθετα που στο θέμα τους έχουν τα φωνήεντα a, o, u δέχονται στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό Umlaut.

 

 
επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
Umlaut
jung
jünger
jüngst
arm
ärmer
ärmst
stark
stärker
stärkst

 

 

Επίθετα που λήγουν σε -el:

 

Στα επίθετα που λήγουν σε -el χάνεται το μη τονιζόμενο e της κατάληξης στο συγκριτικό, όχι όμως στον υπερθετικό.

 

 
επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
επίθετα που λήγουν σε -el
dunkel
dunkler
dunkelst
flexibel
flexibler
flexibelst
irreparabel
irreparabler
irreparabelst

 

 

Επίθετα που λήγουν σε -er:

 

Αν ένα επίθετο λήγει σε δίφθογγο + er χάνει το e της κατάληξης. Αυτό αφορά και ξενικά επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -er.

 

 
επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
επίθετα που λήγουν σε -er
teuer
teurer
teuerst
makaber
makabrer
makaberst

 

 

Σε όλα τα υπόλοιπα γερμανικά επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -er ή -en μπορεί (δεν πρέπει) το e του θέματος να χαθεί στο συγκριτικό βαθμό.

 

επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
sicher
sicherer oder sichrer
sicherst
eben
ebener oder ebner
ebenst

 

 

Το μη τονιζόμενο -e της κατάληξης ενός επιθέτου χάνεται κατά το σχηματισμό των παραθετικών.

 

επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
träg - träge
träger
trägst
rege
reger
regst

 

 

Μονοσύλαβα επίθετα που τονίζονται στη λήγουσα και λήγουν σε d, t, s, sch, ß, sk, x, ή z σχηματίζουν τον υπερθετικό βαθμό με την κατάληξη -est αντί για -st.

 

επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
wild
wilder
wildest
weit
weiter
weitest
kraus
krauser
krausest
hübsch
hübscher
hübschest
süß
süßer
süßest
grotesk
grotesker
groteskest
komplex
komplexer
komplexest
stolz
stolzer
stolzest

 

 

Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελούν το επίθετο groß, επίθετα που λήγουν σε -isch, επίθετα που προέρχονται από τη μετοχή ενεστώτα ή αυτά που λήγουν σε -ert, -elt ή -tet και προέρχονται από τη μετοχή παρακειμένου.

 

επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
groß
größer
größt
neidisch
neidischer
neidischst
bedeutend
beteutender
bedeutendst
begeistert
begeisterter
begeistertst
bekümmert
bekümmerter
bekümmertst
verzweifelt
verzweifelter
verzweifeltst

 

 

Συγκεκριμένα επίθετα παρουσιάζουν ανώμαλα παραθετικά.

 

επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός
gut
besser
best
viel
mehr
meist
nahe
näher
nächst
hoch
höher
höchst