Οι τύποι των παραθετικών σύμφωνα με τη λειτουργία τους

 

'Οπως ήδη έχει αναφερθεί ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με το θέμα του επιθέτου στο θετικό βαθμό και την κατάληξη -er, ενώ ο υπερθετικός βαθμός με την κατάληξη -st. Έτσι έχουμε τους εξής τύπους:

 

 
θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός
σχηματισμός παραθετικών
schnell
schneller
schnellst
nett
netter
nettest
jung
jünger
jüngst

 

 

Η μορφή με την οποία χρησιμοποιούνται τα παραθετικά των επιθέτων εξαρτάται από τη λειτουργία τους στο λόγο.

 

λειτουργία
θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός
επιθετικός προσδιορισμός
der schnelle Sportler der schnellere Sportler der schnellste Sportler
       
κατηγορούμενο
der Sportler ist schnell der Sportler ist schneller der Sportler ist am schnellsten
       
επιρρηματικός προσδιορισμός
der Sportler läuft schnell der Sportler läuft schneller der Sportler läuft am schnellsten

 

Στη λειτουργία του επιθέτου ως επιθετικός προσδιορισμός τα παραθετικά κλίνονται και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό συνοδεύονται από το οριστικό άρθρο. Στη λειτουργία του επιθέτου ως κατηγορούμενο ή επιρρηματικός προσδιορισμός χρησιμοποιείται στον υπερθετικό βαθμό ο τύπος am ... -sten.