Κλασματικοί αριθμοί

EA22

 

Οι κλασματικοί αριθμοί δηλώνουν μέρη του όλου. Οι κλασματικοί αριθμοί αποτελούνται από έναν αριθμητή και έναν παρανομαστή. Ο αριθμητής είναι ένας απόλυτος αριθμός, ο παρανομαστής σχηματίζεται από τον τακτικό αριθμό + el.

 

Παραδείγματα
zwei drittel, ein viertel, drei fünftel, zwei achtel, ein zehntel, ein zwanzigstel usw.

 

 

Οι κλασματικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται μόνο πριν το ουσιαστικό ως επιθετικοί προσδιορισμοί. Σε αυτή την περίπτωση είναι άκλιτοι (εξαίρεση το ein ως αριθμητής). Κατά τα άλλα ουσιαστικοποιούνται και χρησιμοποιούνται ως ουδέτερα ουσιαστικά.

 

κλασματικός αριθμός ως επίθετο

κλασματικός αριθμός ως ουσιαστικό

in einer zehntel Sekunde vier Hundertstel schneller
zwei drittel Kilogramm zwei Drittel der Auflage
drei viertel Millionen ein Viertel der Bevölkerung

 

 

Αντί για zweitel ή Zweitel χρησιμοποιούνται αντίστοιχα halb και Hälfte. Ο κλασματικός αριθμός halb κλίνεται σαν επίθετο.

 

halb Hälfte
ein halber Meter die Hälfte des Lebens

 

 

Αν το ein halb βρίσκεται μετά από έναν αριθμό γράφεται ενωμένο και δεν κλίνεται.

 

Παραδείγματα
eineinhalb, zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb
eineinhalb Meter Stoff, zweieinhalb Kilo Eisen, dreieinhalb Liter Wasser