Δοτική

 

Η δοτική είναι η πτώση που απαντά στην ερώτηση "σε ποιόν" ή "σε τι";

 

Ένα ουσιαστικό στη δοτική μπορεί να έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

αντικείμενο / εμπρόθετο αντικείμενο στο ρήμα Παραδείγματα
Der Lehrer hilft den Kindern.
Ich erkenne dich an der Stimme.

 

αντικείμενο / εμπρόθετο αντικείμενο στο επίθετο Παραδείγματα
Der Künstler blieb seinem Stil treu.
Wir sind mit dieser Entscheidung einverstanden.

 

προαιρετικός όρος Παραδείγματα
Dem Lehrer tut der Kopf weh.*
Ich kaufe meinem Kind eine CD **

* κτητική δοτική (der Kopf des Lehrers tut weh)

** κάτι συμβαίνει προς όφελος κάποιου ή κάτι ζημιώνει κάποιον

 

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός Παραδείγματα
Andiesem Sonntag sind die Geschäfte zu.
Ich fahre oft zu meinen Eltern.

 

παράθεση Παραδείγματα
Die Direktorin klopfte Dr. Huber, ihrem Stellvertreter, auf die Schulter.