Οι δεικτικές αντωνυμίες

 

Οι δεικτικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται για να δείξουμε ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα χωρίς να το ονομάζουμε, ενώ παράλληλα το τονίζουμε.

 

Χρησιμοποιούνται είτε ως άρθρα είτε ως αντωνυμίες στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

 

Υπάρχουν οι εξής δεικτικές αντωνυμίες:

 

der / die / das
dieser / diese / dieses
jener / jene / jenes
solcher / solche / solches
derjenige / diejenige / dasjenige
derselbe / dieselbe / dasselbe
derlei / dergleichen
selbst / selber