Η δεικτική αντωνυμία der, die, das

HA7

 

Η δεικτική αντωνυμία der, die, das κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
der
die
das
die
γενική
dessen
deren
dessen
deren / derer
δοτική
dem
der
dem
denen
αιτιατική
den
die
das
die

 

Οι περισσότεροι τύποι της δεικτικής αντωνυμίας der, die, das ταυτίζονται με το οριστικό άρθρο. Μόνο στη γενική και στη δοτική πληθυντικού υπάρχουν διαφορετικοί τύποι.

 


 

 

Η δεικτική αντωνυμία der, die, das χρησιμοποιείται είτε ως άρθρο είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

Παραδείγματα  
Die Frau meinst du? Welche Frau meinst du? Die dort drüben.
Deren Kinder kennst du nicht? Monikas Kinder? Die habe ich noch nicht kennen gelernt.
Der Verkäufer war es. Vertraue dem nicht!
Den Mann sollst du fragen, nicht mich. Den sollst du fragen, nicht mich.
άρθρο αντωνυμία

 


 

 

Οι δεικτικές αντωνυμίες der, die, das μπορούν να παραπέμψουν σε κάτι που ήδη αναφέρθηκε ή σε κάτι που θα αναφερθεί παρακάτω.

 

Όταν οι δεικτικές αντωνυμίες der, die, das παραπέμπουν σε κάτι που ήδη αναφέρθηκε, τότε αναφέρονται σε μια λέξη.

 

Παραδείγματα
Mein altes Auto? Das habe ich schon verkauft.
Wer ist der alte Herr? Den habe ich schon mal gesehen.

 

Ο τύπος του ουδέτερου του ενικού μπορεί να αναφέρεται και σε ολόκληρη πρόταση.

 

Παραδείγματα

Meine Frau verlassen? Das würde ich nie tun.

Nicht aufs Konzert gehen? Das kannst du vergessen.

 

 

Όταν οι δεικτικές αντωνυμίες der, die, das παραπέμπουν σε κάτι που θα αναφερθεί παρακάτω, σημαίνει ότι ακολουθεί αναφορική πρόταση που προσδιορίζει τη δεικτική αντωνυμία.

 

Παραδείγματα
Die, die mir helfen, sind meine besten Freunde.
Wir erwarten das, was er uns versprochen hat.

 

 

deren / derer

 

Στη γενική του πληθυντικού υπάρχουν δύο τύποι, deren και derer. Όταν η δεικτική αντωνυμία παραπέμπει σε κάτι που ήδη έχει αναφερθεί, χρησιμοποιείται ο τύπος deren, όταν παραπέμπει σε κάτι που θα αναφερθεί παρακάτω, τότε χρησιμοποιείται ο τύπος derer.

 

Παραδείγματα  
die Erfahrungen derer, die im Ausland studiert haben die Studenten und deren Erfahrugen
παραπομπή σε κάτι που ακολουθεί παραπομπή σε κάτι που έχει προηγηθεί

 


 

 

Παρατήρηση 1

 

Η δεικτική αντωνυμία das δε χρησιμοποιείται μόνο για ουδέτερα ουσιαστικά στον ενικό, όταν συνοδεύεται από το ρήμα sein.

 

Παραδείγματα
Das sind meine Kinder.
Das ist seine Wohnung.
Ist das der neue Chef?

 

 

Παρατήρηση 2

 

Η διαφορά μεταξύ της δεικτικής αντωνυμίας der, die, das και dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes είναι ότι το der, die, das δε φανερώνει τίποτα σχετικά με τη θέση του προσώπου ή πράγματος, το οποίο δείχνει. Αντίθετα το dieser, diese, dieses φανερώνει εγγύτητα ενώ το jener, jene, jenes απόσταση.

 

 

Παρατήρηση 3

 

Η διαφορά μεταξύ του dessen / deren και της κτητικής αντωνυμίας sein / ihr είναι, ότι η δεικτική αντωνυμία dessen / deren δεν μπορεί να αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης.

 

Παραδείγματα    
Peter traf seine Schwester und deren Freunde.
deren και ihre αναφέρονται στο αντικείμενο "die Schwester von Peter"
Peter traf seine Schwester und ihre Freunde.
Laura traf ihre Schwester und deren Freunde.
deren αναφέρεται στο αντικείμενο "ihre Schwester"
ihre αναφέρεται στο υποκείμενο "Laura" ή στο αντικείμενο "ihre Schwester"
Laura traf ihre Schwester und ihre Freunde.
δεικτική αντωνυμία dessen / deren
διαφορές
κτητικό άρθρο sein / ihr