Η δεικτική αντωνυμία derjenig-

HA12

 

Η δεικτική αντωνυμία derjenige, diejenige, dasjenige κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
derjenige
diejenige
dasjenige
diejenigen
γενική
desjenigen
derjenigen
desjenigen
derjenigen
δοτική
demjenigen
derjenigen
demjenigen
denjenigen
αιτιατική
denjenigen
diejenige
dasjenige
diejenigen

 

 

Η αντωνυμία αποτελείται από δύο μέρη der + jenige. Το πρώτο μέρος κλίνεται σαν το οριστικό άρθρο και το δεύτερο σαν επίθετο της πρώτης κλίσης.

 


 

 

Η δεικτική αντωνυμία derjenige, diejenige, dasjenige χρησιμοποιείται είτε ως άρθρο είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

Παραδείγματα  
Diese Regelung betrifft nur diejenigen Mitreisenden, die keine EU-Bürger sind. Diejenigen, die keinen Ausweis dabei haben, werden nicht reingelassen.
Das Lied gefällt nur denjenigen Gästen , die Jazz mögen. Das Lied gefällt nur denjenigen, die Jazz mögen.
άρθρο αντωνυμία

 


 

 

Η δεικτική αντωνυμία  derjenige, diejenige, dasjenige παραπέμπει σε κάτι που προσδιορίζεται από μια αναφορική πρόταση. Έχει την ίδια λειτουργία με τη δεικτική αντωνυμία der, die, das, όταν παραπέμπει σε κάτι που θα αναφερθεί παρακάτω.

 

Παραδείγματα  
Diejenigen, die mir helfen, sind meine besten Freunde. Die, die mir helfen, sind meine besten Freunde.
Derjenige, der sie begleitet, heißt Tim. Der, der sie begleitet, heißt Tim.*
derjenige, diejenige, dasjenige der, die, das

 

* Στις περιπτώσεις που η δεικτική αντωνυμία der, die, das και η αναφορική αντωνυμία ταυτίζονται, προτιμάται η δεικτική αντωνυμία derjenige.