Η δεικτική αντωνυμία derselb-

 

Η δεικτική αντωνυμία derselbe, dieselbe, dasselbe κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
derselbe
dieselbe
dasselbe
dieselben
γενική
desselben
derselben
desselben
derselben
δοτική
demselben
derselben
demselben
denselben
αιτιατική
denselben
dieselbe
dasselbe
dieselben

 

 

Η αντωνυμία αποτελείται από δύο μέρη der + selbe. Το πρώτο μέρος κλίνεται σαν το οριστικό άρθρο και το δεύτερο σαν επίθετο της πρώτης κλίσης.

 


 

 

Η δεικτική αντωνυμία derselbe, dieselbe, dasselbe χρησιμοποιείται είτε ως άρθρο είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

Παραδείγματα  
Er hat mir dieselbe Geschichte erzählt. Er hat mir dieselbe erzählt.
Wir haben immer dasselbe Problem vor einer Reise. Wir haben immer dasselbe vor einer Reise.
άρθρο αντωνυμία

 


 

 

Οι δεικτικές αντωνυμίες derselbe, dieselbe, dasselbe είναι συνώνυμες με τις λέξεις der gleiche, die gleiche, das gleiche. Και οι δύο εκφράζουν ταύτιση. Στο derselbe, dieselbe, dasselbe εκφράζεται ταύτιση ενός μεμονωμένου πράγματος, στο der gleiche, die gleiche, das gleiche εκφράζεται ταύτιση του είδους.

 

Παραδείγματα  
Sie lesen dasselbe Buch. Sie lesen das gleiche Buch.
= Es geht um ein Buch. = Es geht um zwei identische Bücher.
ταύτιση πράγματος
ταύτιση είδους

 


 

 

Παρατήρηση

 

Ο τύπος selbe χρησιμοποιείται μετά από το οριστικό άρθρο που έχει συγχωνευθεί με πρόθεση ή μετά από μια δεικτική αντωνυμία.

 

Παραδείγματα
am selben Tag (= an demselben Tag)
an diesem selben Tag