Απόλυτος υπερθετικός

EA15

 

Με το επίθετο στον απόλυτο υπερθετικό δεν γίνεται κάποια σύγκριση, αλλά δηλώνεται ότι ένα ον έχει μια ιδιότητα σε μέγιστο βαθμό. Ως τύπος ο απόλυτος υπερθετικός σχηματίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ο υπερθετικός.

 

  Παραδείγματα
απόλυτος υπερθετικός
Wir arbeiten mit modernsten Maschinen.
Jede leiseste Anspielung machte ihn wütend.
Besten Käsekuchen gibt es in der Konditorei Stern.

 

 

Ο πολύ μεγάλος βαθμός μιας ιδιότητας εκφράζεται και με άλλα γλωσσικά μέσα όπως

 

  Παραδείγματα

επιρρήματα + θετικός βαθμός επιθέτου

sehr schön, äußerst informativ, außerordentlich teuer, enorm schwierig usw.

προθήματα / σύνθετα + θετικός βαθμός επιθέτου

supermodern, uralt, hochbegabt, bildschön, nagelneu, überreif usw.
zu + θετικός βαθμός επιθέτου
die Musik ist zu laut