Πρώτη κλίση

 

Η πρώτη κλίση των επιθέτων περιλαμβάνει επίθετα που συνοδεύονται από το οριστικό άρθρο. Σ' αυτή την περίπτωση τα επίθετα κλίνονται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική der gute Vater die gute Mutter das gute Kind
γενική des guten Vaters der guten Mutter des guten Kinds
δοτική dem guten Vater der guten Mutter dem guten Kind
αιτιατική den guten Vater die gute Mutter das gute Kind

 

 
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική die guten Väter die guten Mütter die guten Kinder
γενική der guten Väter der guten Mütter der guten Kinder
δοτική den guten Vätern den guten Müttern den guten Kindern
αιτιατική die guten Väter die guten Mütter die guten Kinder

 

 

Στην πρώτη κλίση των επιθέτων χρησιμοποιούνται μόνο δύο καταλήξεις: -e και -en. Στην ονομαστική ενικού σε όλα τα γένη και στην αιτιατική ενικού θηλυκού και ουδετέρου έχουμε την κατάληξη -e, κατά τα άλλα μόνο την κατάληξη -en.

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική
-e
-e
-e
γενική
-en
-en
-en
δοτική
-en
-en
-en
αιτιατική
-en
-e
-e

 

 
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική
-en
γενική
δοτική
αιτιατική

 

Εκτός από το οριστικό άρθρο υπάρχουν και άλλες λέξεις που συνοδεύουν το επίθετο και στις οποίες το επίθετο κλίνεται επίσης σύμφωνα με την πρώτη κλίση.