Κλιτοί / άκλιτοι ρηματικοί τύποι

 

Ένας κλιτός ρηματικός τύπος δίνει πληροφορίες για πέντε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες, το πρόσωπο, τον αριθμό, το χρόνο, τη φωνή και την έγκλιση.

 

Παράδειγμα ενός κλιτού ρηματικού τύπου γραμματικές κατηγορίες
spielst
2. πρόσωπο πρόσωπο
ενικός αριθμός
ενεργητική φωνή
οριστική έγκλιση
ενεστώτας χρόνος

 

 


 

Οι άκλιτοι ρηματικοί τύποι δεν δίνουν πληροφορίες για τις γραμματικές κατηγορίες του προσώπου και του αριθμού.

 

Παράδειγμα ενός άκλιτου ρηματικού τύπου γραμματικές κατηγορίες
spielen
--- πρόσωπο
--- αριθμός
ενεργητική φωνή
--- έγκλιση
ενεστώτας χρόνος

 

 

Στα γερμανικά υπάρχουν τρεις άκλιτοι ρηματικοί τύποι:

 

  παραδείγματα
το απαρέμφατο spielen
η μετοχή ενεστώτα spielend
η μετοχή παρακειμένου gespielt