Σχηματισμός τύπων προστακτικής

Η προστακτική των ομαλών και ανώμαλων ρημάτων στον πληθυντικό σχηματίζεται διαγράφοντας την προσωπική αντωνυμία ihr του δεύτερου προσώπου πληθυντικού του ενεστώτα οριστικής.

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου πληθυντικού (ομαλά ρήματα)  
spielen
öffnen
arbeiten
 
 
 
 
 
ihr spielt
ihr öffnet
ihr arbeitet
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
spielt
öffnet
arbeitet
τύπος προστακτικής

 

Προστακτική δεύτερου προσώπου πληθυντικού (ανώμαλα ρήματα)  
kommen
fahren
geben
 
 
 
 
 
ihr kommt
ihr fahrt
ihr gebt
κλίση ενεστώτα
 
 
 
 
kommt
fahrt
gebt
τύπος προστακτικής