Ερωτηματικά επιρρήματα

 

Τα ερωτηματικά επιρρήματα εισάγουν ερωτηματικές προτάσεις μερικής άγνοιας και βρίσκονται στην αρχή της πρότασης.

 

Χωρίζονται σύμφωνα με τη σημασία τους και ανήκουν στις γνωστές επιρρηματικές κατηγορίες των χρονικών, αιτιολογικών, τροπικών και τοπικών επιρρημάτων.

 

 

  Παραδείγματα
χρονικά ερωτηματικά επιρρήματα wann, wie lange, wie oft usw.

 

  Παραδείγματα
αιτιολογικά ερωτηματικά επιρρήματα warum, weshalb, weswegen, wieso usw.

 

  Παραδείγματα
τροπικά ερωτηματικά επιρρήματα wie usw.

 

  Παραδείγματα
τοπικά ερωτηματικά επιρρήματα wo, wohin, woher usw.

 

  Παραδείγματα
Präpositionaladverbien worüber, wofür, wonach usw.