Οι ερωτηματικές αντωνυμίες

 

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες εισάγουν ερωτηματικές προτάσεις.

 

Υπάρχουν οι εξής ερωτηματικές αντωνυμίες:

 

wer / was
welcher / welche / welches
was für ein