Η ερωτηματική αντωνυμία was für ein-

HA17

 

Η ερωτηματική αντωνυμία was für ein χρησιμοποιείται είτε ως άρθρο είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

Παραδείγματα  
Was für ein Typ bist du? Was für einer bist du?
Was für Versicherungen braucht man? Was für welche braucht man?
Was für einen Ball kaufst du dem Kind? Was für einen kaufst du dem Kind?
άρθρο αντωνυμία

 

 

Χρησιμοποιούνται κάποιες φορές και οι χωριζόμενοι τύποι.

 

Παραδείγματα
Was bist du für ein Typ?

 


 

 

Ως άρθρο το was für ein κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
was für ein
was für eine
was für ein
was für
γενική
was für eines
was für einer
was für eines
was für
δοτική
was für einem
was für einer
was für einem
was für
αιτιατική
was für einen
was für eine
was für ein
was für

 

Η αντωνυμία αποτελείται από δύο μέρη, από το was für και το αόριστο άρθρο. Το πρώτο μέρος είναι άκλιτο και το δεύτερο κλίνεται σαν το αόριστο άρθρο.

 

 

Στον πληθυντικό αριθμό και σε ουσιαστικά που φανερώνουν το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο κάτι χρησιμοποιείται μόνο του το was für.

 

Παραδείγματα
Was für Versicherungen braucht man?
Was für Glas wird für Glasboden benutzt?

 


 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πώς κλίνεται ως αντωνυμία το was für ein. Στη γενική δεν υπάρχουν τύποι.

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
was für einer
was für eine
was für ein(e)s
was für welche
δοτική
was für einem
was für einer
was für einem
was für welchen
αιτιατική
was für einen
was für eine
was für ein(e)s
was für welche

 

 

Η αντωνυμία αποτελείται από δύο μέρη, was für και την αόριστη αντωνυμία einer, eine, ein(e)s. Το πρώτο μέρος είναι άκλιτο και το δεύτερο κλίνεται σαν την αόριστη αντωνυμία einer, eine, ein(e)s. Στον πληθυντικό υπάρχουν οι τύποι του welche.

 


 

 

Παρατηρήσεις

 

Η πρόθεση für δε λειτουργεί στην αντωνυμία was für ein σαν πρόθεση που συντάσσεται μόνο με αιτιατική. Δεν έχει καμιά επιρροή στην πτώση του ein και του welche.

 

Παραδείγματα
In was für einer Welt leben wir?
Von was für Häusern sprichst du?

 


 

 

Διαφορές welcher - was für ein

 

Με το welcher ρωτά κανείς για κάτι μεμονωμένο από ένα σύνολο ίδιων προσώπων ή πραγμάτων. Πρόκειται δηλαδή για επιλογή.

Με το was für ein ρωτά κανείς για την ιδιότητα κάποιου προσώπου ή πράγματος.

 

Παραδείγματα    
In welchem Hotel werdet ihr übernachten? Im Hotel "Adler". επιλογή
In was für einem Hotel werdet ihr übernachten? In einem Dreisternehotel. ιδιότητα
ερώτηση απάντηση  

 


 

 

Επιφωνήματα

 

Η αντωνυμία was für ein - όπως και η αντωνυμία welcher - χρησιμοποιείται και ως επιφώνημα.

 

Παραδείγματα
Was für eine schöne Hochzeit!
Was für ein guter Arzt!
Was für nette Leute!