Οι ερωτηματικές αντωνυμίες wer / was

HA15

 

Οι αντωνυμίες wer και was χρησιμοποιούνται ως ερωτηματικές αντωνυμίες. Κλίνονται ως εξής:

 

 
πρόσωπα
πράγματα
ονομαστική
wer
was
γενική
wessen
wessen
δοτική
wem
(was)
αιτιατική
wen
was

 

 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντωνυμίες, όχι όμως ως άρθρα. Η αντωνυμία wer αναφέρεται σε πρόσωπα ενώ η αντωνυμία was σε μή πρόσωπα (πράγματα). Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα το wer και το was δεν έχουν ούτε γένη ούτε αριθμό.

 

Παραδείγματα  

Wer will mitkommen?

Was bist du von Beruf?
Wem hat das Essen nicht geschmeckt? Was hast du ihm gesagt?
Wen treffen wie heute Abend? Wessen erinnert er sich noch?
πρόσωπο μη πρόσωπο (πράγμα)

 


 

 

Ο τύπος του was στη δοτική βρίσκεται σε παρένθεση γιατί χρησιμοποιείται μόνο στην καθομιλουμένη.

 

Παραδείγματα  

Was stimmst du nicht zu?

Dieser Meinung.
Was entsprechen die Vorschläge der Bank? Unseren Bedürfnissen.
ερώτηση απάντηση στη δοτική

 


 

 

Οι τύποι της γενικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιθετικοί προσδιορισμοί πριν από ένα ουσιαστικό και δηλώνουν τον κτήτορα.

 

Παραδείγματα  
Wessen Idee war das? Das war meine Idee.
Wessen erstgeborenes Kind wird heute 18? Pauls Kind.
ερωτηματική αντωνυμία στη γενική δηλώνει τον κτήτορα