Συντελεσμένος μέλλοντας

CA16

Ο συντελεσμένος μέλλοντας σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα werden και το απαρέμφατο (παρακειμένου) του ρήματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το απαρέμφατο παρακειμένου στην ενότητα απαρέμφατο.

 

Συντελεσμένος μέλλοντας οριστικής
πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο παρακειμένου
ich werde
gegeben haben
du wirst
er / sie / es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden

 

Συντελεσμένος μέλλοντας οριστικής
πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο παρακειμένου
ich werde
gekommen sein
du wirst
er / sie / es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden