Μέλλοντας

Ο μέλλοντας των Modalverben σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα werden και το απαρέμφατο ενεστώτα.

 

πρόσωπο βοηθητικό  
απαρέμφατο
ich werde
+
απαρέμφατο ενεστώτα
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden
Sie werden

 

 

Μέλλοντας οριστικής


πρόσωπο
dürfen
können
mögen
ich werde dürfen werde können werde mögen
du wirst wirst wirst
er / sie / es wird wird wird
wir werden werden werden
ihr werdet werdet werdet
sie werden werden werden
Sie werden werden werden

 

πρόσωπο
müssen
sollen
wollen
ich werde müssen werde sollen werde wollen
du wirst wirst wirst
er/sie/es wird wird wird
wir werden werden werden
ihr werdet werdet werdet
sie werden werden werden
Sie werden werden werden