Μέλλοντας και συντελεσμένος μέλλοντας

CA81

 

Ο μέλλοντας του Konjunktiv I σχηματίζεται ως εξής:

 

spielen (ομαλό ρήμα)   fahren (ανώμαλο ρήμα)
   
πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο ενεστώτα πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο ενεστώτα
ich werde spielen ich werde fahren
du werdest du werdest
er / sie / es werde er / sie / es werde
wir werden wir werden
ihr werdet ihr werdet
sie werden sie werden
Sie werden Sie werden

 


 

 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας του Konjunktiv I σχηματίζεται ως εξής:

 

 

spielen (ομαλό ρήμα)   fahren (ανώμαλο ρήμα)
   
πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο παρακειμένου πρόσωπο βοηθητικό απαρέμφατο παρακειμένου
ich werde gespielt haben ich werde gefahren sein
du werdest du werdest
er / sie / es werde er / sie / es werde
wir werden wir werden
ihr werdet ihr werdet
sie werden sie werden
Sie werden Sie werden