Χρήση του επιρρήματος

 

Τα επιρρήματα χρησιμοποιούνται ως εξής:

 

  Παραδείγματα
επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνος Sie joggt morgens und abends.
αιτία Er kann deshalb nicht mitkommen.
τρόπος Sie kocht gern.
τόπος Ich habe ihn dort nicht gesehen.

 

 

Κάποια επιρρήματα μπορούν να προσδιορίσουν ως επιθετικοί προσδιορισμοί ένα ουσιαστικό. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκονται μετά το ουσιαστικό.

 

  Παραδείγματα
προσδιορισμός σε ουσιαστικό Der Mann dort ist mein Vater.

Die Party gestern war toll.

Der Flug dorthin war ein Erlebnis.

 

 

Άλλα επιρρήματα μπορούν να προσδιορίσουν ως επιθετικοί προσδιορισμοί ένα επίθετο ή ένα άλλο επίρρημα.

 

  Παραδείγματα
προσδιορισμός σε επίθετο Das Essen schmeckt sehr gut.
Die Vorstellung war äußerst interessant.
προσδιορισμός σε επίρρημα Er wird spätestens morgen zurückkommen.
Er ist schon unterwegs.

 

 

Κάποια επιρρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατηγορούμενο όταν συνδέονται με ρήματα όπως sein, werden, bleiben κτλ.

 

  Παραδείγματα
κατηγορούμενο Sein Charakter ist so.
Ich bin wohlauf.
Früher war alles ganz anders.

 

 

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα επιρρημάτων με τα οποία εισάγεται μια ερωτηματική πρόταση ή μια αναφορική πρόταση.

 

  Παραδείγματα

ως εισαγωγή μιας ερωτηματικής πρότασης

Wo wohnst du?
Wann kommst du zurück?
ως εισαγωγή μιας αναφορικής πρότασης Der Ort, woher sie kommt, heißt Usum.
Dort, wo du stehst, ist es gefährlich.