Χρήση των άρθρων

 

Η χρήση του οριστικού, του αόριστου και του μηδενικού άρθρου

 

Όσον αφορά τη χρήση του άρθρου ισχύει γενικότερα ότι το οριστικό άρθρο συνοδεύει ένα ουσιαστικό όταν αυτό που φανερώνει το ουσιαστικό θεωρείται γνωστό. Αντίθετα το αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται όταν αυτό που φανερώνει το ουσιαστικό που συνοδεύει θεωρείται άγνωστο. Το μηδενικό άρθρο χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις.

 

 

οριστικό άρθρο

 

Αυτό που φανερώνει το ουσιαστικό θεωρείται γνωστό,

 

1. όταν είναι μοναδικό

2. όταν είναι ξεκάθαρο σε τι αναφερόμαστε

3. όταν έχει ήδη αναφερθεί

 


 

 

αόριστο άρθρο

 

Αυτό που φανερώνει το ουσιαστικό θεωρείται άγνωστο,

 

1. όταν πρόκειται για ένα αόριστο εκπρόσωπο ενός είδους

 


 

 

μηδενικό άρθρο

 

Το μηδενικό άρθρο χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα

 

1. στον πληθυντικό, αν στον ενικό υπάρχει το αόριστο άρθρο

2. ως εκπρόσωπος ενός είδους στον πληθυντικό
3. στον ενικό σε ουσιαστικά που φανερώνουν το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο κάτι ή σε γενικούς όρους  που εκφράζουν πλήθος αντικειμένων ίδιου είδους
4. σε αφηρημένες έννοιες
5. σε αναφορά χρόνου χωρίς πρόθεση αλλά με επιθετικό προσδιορισμό
6. σε αναφορά ποσότητας
7. σε κύρια ονόματα