Χρήση των Präpositionaladverbien

HA34

 

Τα Präpositionaladverbien αντικαθιστούν εμπρόθετα σύνολα τα οποία αποτελούνται από μια πρόθεση και

 

1.

μία προσωπική ή δεικτική αντωνυμία

2.

μια ερωτηματική αντωνυμία

3.

μια αναφορική αντωνυμία

 

 

Το Präpositionaladverb da(r)+πρόθεση χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας πρόθεσης με μία προσωπική ή δεικτική αντωνυμία (1), στις άλλες περιπτώσεις (2) (3) χρησιμοποιείται ο τύπος του Präpositionaladverb wo(r) + πρόθεση.

 

    Präpositionaladverb
1. πρόθεση + προσωπική ή δεικτική αντωνυμία da(r) +
2. πρόθεση + ερωτηματική αντωνυμία wo(r) +
3. πρόθεση + αναφορική αντωνυμία

 

 

Τα Präpositionaladverbien αναφέρονται καταρχήν σε άψυχα όντα. Για έμψυχα όντα και κυρίως για ανθρώπους χρησιμοποιούνται οι προθέσεις με την προσωπική, δεικτική ή ερωτηματική αντωνυμία. Η διαφοροποίηση μεταξύ ζωντανών όντων και μη ζωντανών όντων δεν αφορά τη σύνδεση μιας πρόθεσης με μία αναφορική αντωνυμία.

 


 

 

Πρόθεση + προσωπική ή δεικτική αντωνυμία

 

Στη θέση μιας πρόθεσης με μία προσωπική ή δεικτική αντωνυμία χρησιμοποιείται ένα Präpositionaladverb (da +).

 

Παραδείγματα    
Er kümmert sich um den Haushalt. Er kümmert sich um seine Tochter.
Informationen über das Reiseland. Informationen über den Hund.
Das Motorrad steht hinter dem Haus. Ich saß im Kino hinter Georg.
μη ζωντανά όντα ζωντανά όντα
Er kümmert sich darum. Er kümmert sich um sie.
Informationen darüber. Informationen über ihn / den.
Das Motorrad steht dahinter. Ich saß im Kino hinter ihm.
Präpositionaladverbien (da +) πρόθεση + προσωπική- ή δεικτική αντωνυμία

 

 

Παρατήρηση

 

Η σύνδεση μιας πρόθεσης με το es είναι αδύνατη. Αντ΄ αυτού χρησιμοποιούνται Präpositionaladverbien. Αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο Präpositionaladverb ή αν κανείς αναφέρεται σε πρόσωπα ή ζώα πρέπει να επαναλάβει το ουσιαστικό.

 

Παραδείγματα    
Die Bewohner kümmern sich um das Haus. Sie kümmern sich um es. Sie kümmern sich darum.
  πρόθεση + es = ΛΑΘΟΣ

Präpositionaladverb =ΣΩΣΤΟ

Er hat sein Handy immer dabei. Er kann ohne es nicht leben. Er kann ohne sein Handy nicht leben.
  πρόθεση + es =ΛΑΘΟΣ επανάληψη =ΣΩΣΤΟ

 

 

 

To Präpositionaladverb "da + πρόθεση" χρησιμοποιείται και ως Korrelat όταν μια δευτερεύουσα πρόταση έχει τη λειτουργία ενός εμπρόθετου αντικειμένου. Το Präpositionaladverb βρίσκεται στην κύρια πρόταση και συχνά μπορεί να παραλειφθεί. Αν είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί ή όχι εξαρτάται από το ρήμα της κύριας πρότασης.

 

 
πρόθεση
 
Ich freue mich
über
deinen Besuch.
 
Präpositionaladverb
 
Ich freue mich
darüber,
dass du mich besuchst.
Ich freue mich,
---
dass du mich besuchst.

 


 

 

Πρόθεση + ερωτηματική αντωνυμία

 

Το Präpositionaladverb (wo +) χρησιμοποιείται και στη θέση μιας πρόθεσης με μία ερωτηματική αντωνυμία.

 

Παραδείγματα    
Wir sprechen über Politik. Wir sprechen über meine Eltern.
Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit meiner Freundin.
Sie kümmert sich um den Haushalt. Sie kümmert sich um die Kinder.
μη ζωντανά όντα ζωντανά όντα
Worüber sprecht ihr? über wen sprecht ihr?
Womit fährst du? Mit wem fährst du?
Worum kümmert sie sich? Um wen kümmerst du dich?
Präpositionaladverbien (wo +) προθέσεις + ερωτηματική αντωνυμία wer

 


 

 

Πρόθεση + αναφορική αντωνυμία

 

 

Το Präpositionaladverb (wo +) χρησιμοποιείται και στη θέση μιας πρόθεσης με μία αναφορική αντωνυμία.

 

 

1. Όταν η αναφορική πρόταση αναφέρεται σε ουδέτερες δεικτικές αντωνυμίες όπως das, dasselbe, dasjenige κτλ.

 

Παράδειγμα
Das, worüber ihr diskutiert, interessiert mich auch sehr.

 

 

2. Όταν η αναφορική πρόταση αναφέρεται σε ουδέτερες αόριστες αντωνυμίες όπως alles, vieles, manches, einiges, etwas, nichts.

 

Παράδειγμα
Das ist alles, wovor ich Angst habe.

 

 

3. Όταν η αναφορική πρόταση αναφέρεται σε ουδέτερα ουσιαστικοποιημένα επίθετα στον υπερθετικό βαθμό.

 

Παράδειγμα
Das Wichtigste, wofür man sorgen muss.

 

 

4. Όταν η αναφορική πρόταση αναφέρεται σε ολόκληρη πρόταση.

 

Παράδειγμα
Die Leute kamen zu spät, worüber er sich sehr geärgert hat.