Η χρήση του αόριστου άρθρου

GA3

 

Όσον αφορά τη χρήση του άρθρου ισχύει γενικότερα ότι το αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται όταν αυτό που φανερώνει το ουσιαστικό που συνοδεύει θεωρείται άγνωστο.

 

Αυτό συμβαίνει

 

1. όταν πρόκειται για ένα αόριστο εκπρόσωπο ενός είδους

 

Παραδείγματα
Dort steht ein Wagen.
Wir schenken Dieter einen Computer.
Pilot ist ein anstrengender Beruf.