Η χρήση του αόριστου άρθρου

 

Όσον αφορά τη χρήση του άρθρου ισχύει γενικότερα ότι το αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται όταν αυτό που φανερώνει το ουσιαστικό που συνοδεύει θεωρείται άγνωστο.

 

Αυτό συμβαίνει

 

1. όταν πρόκειται για ένα αόριστο εκπρόσωπο ενός είδους

 

Παραδείγματα
Dort steht ein Wagen.
Wir schenken Dieter einen Computer.
Pilot ist ein anstrengender Beruf.