Γενική

Examples

Όλα και περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν οικολογικά ταξίδια.

 

Η γενική μας δείχνει σε ποιον ανήκει κάτι, γι’ αυτό η γενική απαντά στην ερώτηση "ποιανού" για πρόσωπα ή πράγματα.

 

Ένα ουσιαστικό στη γενική μπορεί να έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

αντικείμενο στο ρήμα Παραδείγματα
Das Opfer bedarf des Trostes.
Er gedachte des Freundes.

 

αντικείμενο στο επίθετο Παραδείγματα
Er ist sich seiner Kraft nicht bewusst.
Sie ist ihres Erfolges gewiss.

 

ονοματικός προσδιορισμός Παραδείγματα
Die Notizen des Studenten.
Die Wahl des Abgeordneten.

 

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός Παραδείγματα
Wegen des Lärms konnten wir nicht schlafen.
Trotz seines Willens nahm er die Einladung an.

 

επιρρηματικός προσδιορισμός Παραδείγματα
Eines Tages kam er zurück.
Meines Erachtens bist du daran schuld.

 

παράθεση Παραδείγματα
Er fährt den Wagen seines Schwagers, des Mannes seiner jüngsten Schwester.