Γένος

 

Στα γερμανικά υπάρχουν τρία γένη τα οποία δηλώνονται με το οριστικό άρθρο.

 

  Παραδείγματα άρθρο
γένος αρσενικό der Motor der
θηλυκό die Nacht die
ουδέτερο das Buch das

 

Σε αντίθεση με τον αριθμό και την πτώση που αλλάζουν το γένος κάθε ουσιαστικού μένει σταθερό και δεν αλλάζει.

 

 

Γραμματικό και φυσικό γένος

 

Το γένος που έχει ο τύπος ενός ουσιαστικού λέγεται γραμματικό.Το γραμματικό γένος κάθε ουσιαστικού δεν προκύπτει από κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Γι΄αυτό πρέπει κανείς να το μαθαίνει μαζί με το ουσιαστικό. Υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις που από τη μορφολογία μιας λέξης μπορεί κανείς να διακρίνει το γένος της.

 

Το γένος στο οποίο από τη φύση του ανήκει ένα ουσιαστικό λέγεται φυσικό γένος. Στα ουσιαστικά που περιγράφουν έμψυχα όντα ταυτίζεται το φυσικό γένος (αρσενικό ή θηλυκό) με το γραμματικό γένος. 

 

Παράδειγματα Mann Frau
φυσικό γένος αρσενικό θηλυκό
γραμματικό γένος der Mann die Frau

 

 

Υπάρχουν όμως και μεμονωμένες εξαιρέσεις. Κλασικό παράδειγμα το ουσιαστικό Mädchen το οποίο είναι ουδέτερο (γραμματικό γένος: ουδέτερο das Mädchen), αν και χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο θηλυκού γένους (φυσικό γένος: θηλυκό).

 

 

Σε χαρακτηρισμούς ζώων συχνά δεν ταυτίζεται το φυσικό γένος με το γραμματικό, κυρίως σε

- ουσιαστικά που χαρακτηρίζουν ένα σύνολο από ζώα ίδιου είδους όπως  das Pferd, die Biene, das Rind, das Schwein usw.

- ή νεαρά ζώα όπως das Lamm, das Kalb, das Küken, der Welpe usw.