Απόλυτα αριθμητικά

 

Λέξεις όπως eins, zwei, drei, hundert, tausend κτλ. είναι απόλυτα αριθμητικά. Απόλυτα λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν ορισμένο πλήθος από πρόσωπα, ζώα, πράγματα κ.λ.π.

 

  Παραδείγματα
απόλυτα αριθμητικά unser Nachbar hat zwei Autos
ich habe es dir hundert Mal gesagt
er raucht zehn Zigaretten am Tag

 

 

Τα απόλυτα αριθμητικά δεν κλίνονται.

 

  Παραδείγματα
ονομαστική
die zehn Gebote
γενική
der zehn Gebote
δοτική
den zehn Geboten
αιτιατική
die zehn Gebote

 

 

Η σημαντικότερη εξαίρεση είναι το αριθμητικό eins. Ο τύπος eins χρησιμοποιείται μόνο όταν μετράμε, σε υπολογισμούς, σε δεκαδικούς αριθμούς ή για τη δήλωση της ώρας.

 

  Παραδείγματα αποκλίσεις
στο μέτρημα
eins, zwei, drei usw.  
σε υπολογισμούς
eins plus sechs ein mal zwei ist zwei (πριν το mal)
σε δεκαδικούς αριθμούς
eins Komma fünf ein/eins Komma ein/eins Prozent (πριν το Komma ή Prozent)
στην ώρα
um eins  

 

 

Όταν το eins βρίσκεται πριν από ουσιαστικό κλίνεται σαν το αόριστο άρθρο.

 

  αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ein Mann eine Frau ein Kind
γενική eines Mannes einer Frau eines Kindes
δοτική einem Mann einer Frau einem Kind
αιτιατική ein Mann eine Frau ein Kind

 

 

Μετά το οριστκό άρθρο το eins κλίνεται σαν επίθετο.

 

  αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική der eine Mann die eine Frau das eine Kind
γενική des einen Mannes der einen Frau des einen Kindes
δοτική dem einen Mann der einen Frau dem einen Kind
αιτιατική den einen Mann die eine Frau das eine Kind

 

 

Συχνά δεν κλίνεται όταν συνδέεται με oder, bis, und + zwei / andere

 

Παραδείγματα
für ein bis zwei Stunden
das ein oder andere mal
von ein oder zwei Ärzten

 

 

To eins κλίνεται και στους αριθμούς hundert(und)eins και tausend(und)eins, όταν το ουσιαστικό που ακολουθεί είναι στον ενικό. Αν το ουσιαστικό είναι στον πληθυντικό δεν κλίνεται.

 

  Παραδείγματα
κλίνεται
hundertundein Grund
mit tausendundeiner Seite
δεν κλινεται
hundertein Gründe
mit tausendundein Seiten

 

 

Άκλιτο είναι το ein πριν το ουσιαστικό Uhr ή ως αριθμητής σε κλάσματα.

 

  Παραδείγματα
άκλιτο
es ist ein Uhr
ein Viertel

 

 

Μια δεύτερη εξαίρεση έχουμε στο zwei και στο drei όταν βρίσκονται μπροστά από ουσιαστικό χωρίς άρθρο στη γενική. Τότε χρησιμοποιούνται οι τύποι zweier και dreier.

 

  Παραδείγματα
  με άρθρο χωρίς άρθρο
zwei der Mut der zwei Männer der Mut zweier Männer
drei der Mut der drei Männer

der Mut dreier Männer