Βοηθητικά ρήματα

CA100

 

Τα βοηθητικά ρήματα haben, sein και werden σχηματίζουν το Prädikat μαζί με άκλιτους ρηματικούς τύπους (απαρέμφατο, μετοχή παρακειμένου). Πρόκειται για τον σχηματισμό των περιφραστικών χρόνων και της παθητικής φωνής. Σε αυτή τους τη λειτουργία τα βοηθητικά ρήματα δεν έχουν εννοιολογική σημασία.

 

Παραδείγματα
Monika hat ihre Großeltern besucht.
Thomas ist letzte Woche nach Hamburg geflogen.
Der Verbrecher wurde von der Polizei festgenommen.
Bis dahin werde ich meine Arbeit erledigt haben.

 

 

Οι εξής τύποι σχηματίζονται με τα βοηθητικά ρήματα:

 

haben sein werden  
παρακείμενος παρακείμενος μέλλοντας χρόνοι
υπερσυντέλικος υπερσυντέλικος συντελεσμένος μέλλοντας
  Zustandspassiv παθητική φωνή παθητικοί τύποι

 


 

 

Παρατηρήσεις:

 

Τα βοηθητικά ρήματα χρησιμοποιούνται και σαν αυτόνομα ρήματα ή συνδετικά ρήματα.

 

  αυτόνομο ρήμα συνδετικό ρήμα
haben Monika hat drei Geschwister. ---
sein Paul ist noch zu Hause. Paul ist Student.
werden --- Laura wird Mutter.

 

 

Τα βοηθητικά ρήματα haben και sein μαζί με zu + απαρέμφατο έχουν την ίδια λειτουργία όπως τα Modalverben.

 

δομή παραδείγματα   απόδοση
sein + zu + απαρέμφατο Die Matheaufgabe ist schnell zu lösen.
=

Die Matheaufgabeschnell kann schnell gelöst werden.

haben + zu + απαρέμφατο Du hast dich anständig zu benehmen.
=
Du musst dich anständig benehmen.