Βοηθητικά ρήματα

Τα βοηθητικά ρήματα haben, sein και werden είναι ανώμαλα ρήματα και σχηματίζουν μαζί με τους άκλιτους ρηματικούς τύπους (απαρέμφατο και μετοχή) τους περιφραστικούς χρόνους (παρακείμενο, μέλλοντα, συντελεσμένο μέλλοντα) των ρημάτων και την παθητική φωνή τους.

 

 

Οι ακόλουθοι τύποι σχηματίζονται με τη βοήθεια βοηθητικών ρημάτων:

 

haben sein werden  
παρακείμενος παρακείμενος μέλλοντας χρόνοι
υπερσυντέλικος υπερσυντέλικος συντελεσμένος μέλλοντας
  Zustandspassiv παθητική παθητική

 

βοηθητικό για το σχηματισμό του Παραδείγματα
sein Perfekt Paul ist heute zum Unterricht nicht gekommen.
Plusquamperfekt Nachdem er zurückgekommen war, rief er mich an.
Zustandspassiv Der Laden ist geöffnet.
haben Perfekt Sandra hat ein schönes Kleid gekauft.
Plusquamperfekt Nachdem ich gefrühstückt hatte, ging ich zur Uni.
werden Futur I Wir werden nach Berlin reisen.
Futur II Bis morgen werde ich die Rechnung bezahlt haben.
Vorgangspassiv Der Schüler wird von der Lehrerin für die gute Note gelobt.