Ευγενική διατύπωση

 

Ο Konjunktiv II χρησιμοποιείται και στη διατύπωση ευγενικών προτροπών και παρακλήσεων σε μορφή ερώτησης.

 

Παραδείγματα
Könnten Sie mir bitte helfen?
Wären Sie so nett, mir eine Tüte zu geben?
Hätten Sie eine Minute Zeit für mich?
Würdest du bitte die Musik leiser stellen?
Dürfte ich Sie was fragen?
Wie wäre es mit einem Bier?

 


 

 

Επίσης μπορεί κανείς με τον Konjunktiv II να εκφράσει κάτι πολύ προσεκτικά και διακριτικά.

 

Παραδείγματα
Ich würde Ihnen empfehlen, früher abzufahren.
Aber ich wüsste im Augenblick nicht, wo er sich befindet.
Wir würden uns freuen, Sie wiederzusehen.
Mir läge sehr daran, dass Sie mitkommen.