Προστακτική

Παρατήρηση:

 

Αν μια προτροπή απευθύνεται σε μια όμάδα προσώπων στην οποία ανήκει και αυτός που διατυπώνει την προτροπή, τότε χρησιμοποιούνται οι εξής δομές:

 

δομή Παραδείγματα
πρώτο πρόσωπο πληθυντικού οριστικής στον ενεστώτα + wir Fahren wir los!
 
lasst uns + απαρέμφατο ενεστώτα Lasst uns losfahren!