Η αόριστη αντωνυμία beide

 

beide

 

Σημασία: Η αντωνυμία beide αναφέρεται σε δύο γνωστά πρόσωπα ή πράγματα. Από τη μία μπορεί όταν τονίζεται να δηλώνει ότι κάτι δεν αφορά μόνο το ένα αλλά και το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται έμφαση στην αντίθεση με το eins. Η αντωνυμία χρησιμοποιείται χωρίς άρθρο.

Από την άλλη όταν δεν τονίζεται, δηλώνει ότι κάτι αφορά μαζί δύο πρόσωπα ή πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν δίνεται έμφαση στην αντίθεση με το eins. Η αντωνυμία χρησιμοποιείται συνήθως με άρθρο.

 

Λειτουργία: Χρησιμοποιείται είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού είτε ως άρθρο.Στον ενικό υπάρχουν μόνο τύποι στο ουδέτερο και χρησιμοποιείται μόνο ως αντωνυμία.

 

 

Η αντωνυμία beide κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
 
πληθυντικός αριθμός
 
mit bestimmtem Artikel
mit Possessivartikel u.a.
ohne Artikel
ονομαστική
beides
die
beiden
meine
beiden
---
beide
γενική
---
der
beiden
meiner
beiden
---
beider
δοτική
beidem
den
beiden
meinen
beiden
---
beiden
αιτιατική
beides
die
beiden
meine
beiden
---
beide

 

 

 

Παραδείγματα    
Erfolg und Spaß bei der Arbeit – man kann nicht immer beides haben. Beide Bücher sind in Leder gebunden.
δίνεται έμφαση στην αντίθεση με το "eins"(beide χωρίς άρθρο)
Zwei Ingenieure – beide sind erst vor kurzem angestellt worden – arbeiten bei uns. Sie zeigte in beiden Sportarten große Leistungen.
Er hat beides verkauft, den Tisch und die Stühle. ---
Trinkt oder raucht er? Beides. ---
 
   
Die Frauen der beiden sind ebenfalls berufstätig. Die beiden Bücher, die er gekauft hat, sind in Leder gebunden.
δε δίνεται έμφαση στην αντίθεση με το "eins"(beide συνήθως με άρθρο)
Man sieht die beiden oft zusammen. Zwischen den beiden Veranstaltungen bestand kein Zusammenhang.
Beides ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. ---
αντωνυμία άρθρο